อุตรดิตถ์ ดอทคอม เกี่ยวกับเรา

อุตรดิตถ์ ดอทคอม www.uttaraditcity.com 

    www.uttaraditcity.com อุตรดิตถ์ซิตี้ ดอทคอม เป็นเวปไซด์ ที่รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์ ในเรื่องของเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ สินค้า พาณิชย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีทรัพยากรป่าไม้ และ ศักยภาพด้านการเกษตรกรรม เป็นหลัก 

    เพื่อการพัฒนาที่เน้นเศษรฐกิจการเกษตรกรรมเป็นฐาน อุตสาหกรรมเป็นตัวเชื่อม และธุรกิจตลาดเป็นตัวนำ ให้เติบโตสร้างผลผลิตและรายได้ให้เกิดในพื้นที่ อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีแหล่งหนึ่งของโลก มีการพัฒนาสินค้าอาหารคุณภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

Visitors: 3,661